INFORMACE K ZAPŮJČENÍ

Pomůcky jsou zapůjčovány na základě předložení občanského průkazu nebo pasu.
Před zapůjčením pomůcky se uzavírá písemná smlouva o nájmu.

Ceník pomůcek

Krátkodobé vypůjčení pomůcky (kromě lůžka):

 • jednodenní až do druhého dne 50,- Kč
 • vypůjčení invalidního vozíku na víkend 130,- Kč.

 

Vypůjčení 10 dnů měsíc/30 dnů
Lůžko el. polohovatelné 250,- 480,-
Antidekubitní matrace vzduchová 150,- 300,-
Stolek k lůžku 100,- 150,-
Hrazda přenosná 100,- 240,-
Kyslíkový koncentrátor 350,- 900,-
Invalidní vozík mechanický 150,- 400,-
Toaletní vozík 100,- 240,-
Toaletní židle plastová 100,- 240,-
Toaletní židle kovová 100,- 150,-
Nástavec na WC 70,- 120,-
Nástavec na WC přenosný 100,- 150,-
Sprchový vozík 100,- 150,-
Vanový zvedák 150,- 300,-
Sedačka do vany 70,- 120,-
Sedačka na vanu 70,- 120,-
Sedačka na vanu otočná 100,- 180,-
Bazének na mytí hlavy 100,- 150,-
Chodítko nízké 100,- 150,-
Chodítko vysoké s opěrnou plochou 100,- 240,-
Chodítko venkovní nákupní 100,- 240,-
Berle / Hole (2 ks) 30,- 60,-
Rotoped ruce/nohy 100,- 150,-
Zvedací nosítko, otočný podstavec 100,- 150,-
Posuvná podložka a deska 100,- 150,-
Zvedák elektrický 300,- 600,-
Masážní křeslo relaxační 150,- 300,-
Otočná lavice rehabilitační 150,- 300,-
Biolampa 100,- 200,-
Matrace PUR pěna 1800,- k zakoupení
Savý matracový chránič 750,- k zakoupení

platnost ceníku od 24.1.2018

Provozní doba

Pondělí 16.00 – 18.00
Úterý     16.00 – 18.00
Středa   16.00 – 18.00
Čtvrtek  16.00 – 18.00
Pátek     16.00 – 18.00

Nebo kdykoliv po předchozí domluvě

Doprava pomůcek

 • Dovoz i odvoz pomůcek – Kostelec n. Orl., Častolovice 50,- Kč.
 • Dovoz i odvoz pomůcek do jiné oblasti 8 Kč/km tam i zpět.

Doprava lůžka

Dovoz, montáž, demontáž, odvoz

 • 200 Kč – Kostelec n. Orl.
 • 300 Kč –  do 13 km od půjčovny
 • 8 Kč/km za každý další km tam i zpět

Nájemce je povinen

 • používat pomůcku k účelu, k němuž je určena
 • zabránit poškození, zničení nebo ztrátě pomůcky
 • dodržovat platební lhůtu do 20.dne v měsíci, za který je nájemné placeno
  • bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na číslo účtu: 223920357/0600
  • v sídle půjčovny
 • uhradit veškeré náklady na opravu, pokud byla pomůcka poškozena (netýká se běžného opotřebení) nebo zničena, tzn. včetně odvozu a dovozu 8 Kč/km
 • uhradit cenu pomůcky dle její pořizovací ceny, pokud pomůcku z jakéhokoliv důvodu nevrátí